1. قرطبی

1 . قرطبى
مفسران گفته اند: اين آيه درباره على، فاطمه عليهما السلام و كنيزشان به نام فضه نازل شده است.1


1 . تفسير القرطبى: 19 / 120.

نزول سوره «هل أتی» در شأن اهل بیت مصطفی صلوات الله علیهم اجمعین تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=37&mid=182&pgid=1853