نمونه هایی از سخنان علما درباره حدیث نزول سوره دهر

نمونه هايى از سخنان علما درباره حديث نزول سوره دهر
از اين گذشته، بسيارى از علما تصريح دارند كه اين حديث مشهور است و روايت آن را به عموم مفسران نسبت داده اند:
براى نمونه قرطبى مى گويد:

نزول سوره «هل أتی» در شأن اهل بیت مصطفی صلوات الله علیهم اجمعین تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=37&mid=182&pgid=1852