10. روایت ابو عبدالله گنجی

10 . روايت ابوعبدالله گنجى
ابوعبدالله گنجى نيز با سندى كه ذكر خواهيم كرد، اين حديث را با الفاظى كه مشتمل بر اشعار است، از اصبغ، روايت كرده است.1
شايان ذكر است كه در خلال بحث، سندهاى ديگرى را نيز ذكر خواهيم كرد.


1 . كفاية الطالب فى مناقب على بن ابى طالب عليهما السلام: 345 ـ 349.

نزول سوره «هل أتی» در شأن اهل بیت مصطفی صلوات الله علیهم اجمعین تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=37&mid=182&pgid=1851