9. روایت حموینی

9 . روايت حموينى
حموينى نيز با سندهايى از عبدالله بن عبدالوهّاب خوارزمى با سندش، از قاسم بن بهرام، از ليث، از مجاهد، از ابن عبّاس، اين حديث را به صورت مفصّل و همراه با چند بيت شعر، روايت كرده است... .1


1 . فرائد السمطين: 2 / 53 ـ 56.

نزول سوره «هل أتی» در شأن اهل بیت مصطفی صلوات الله علیهم اجمعین تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=37&mid=182&pgid=1850