3. روایت ابن مردویه

3 . روايت ابن مردويه
محمّد بن احمد بن سالم، از ابراهيم بن ابوطالب نيشابورى، از محمّد بن نعمان بن شبل، از يحيى بن ابوروق همدانى، از پدرش، از ضحّاك، از ابن عبّاس روايت كرد كه... .
وى در ادامه، حديث فوق را كه حاوى نزول آيات سوره دهر در شأن اهل بيت عليهم السلام است، نقل مى كند.1


1 . خطيب خوارزمى نيز در كتاب مناقب، اين حديث را به سند خود از ابن مردويه نقل كرده است.

نزول سوره «هل أتی» در شأن اهل بیت مصطفی صلوات الله علیهم اجمعین تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=37&mid=182&pgid=1844