روایت ابن عبّاس

روايت ابن عبّاس
همان طور كه پيش تر گفتيم اين حديث از ابن عبّاس نيز نقل شده و غالباً اين حديث را از او نقل كرده اند. اينك به ذكر جمعى از راويانى كه اين حديث را از ابن عبّاس نقل كرده اند مى پردازيم:

نزول سوره «هل أتی» در شأن اهل بیت مصطفی صلوات الله علیهم اجمعین تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=37&mid=182&pgid=1841