نمونه هایی از متن های حدیث

نمونه هايى از متن هاى حديث
اينك نمونه هايى از متن حديث را با سندهاى آن مى آوريم.

نزول سوره «هل أتی» در شأن اهل بیت مصطفی صلوات الله علیهم اجمعین تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=37&mid=182&pgid=1838