حدیث نزول سوره دهر و اصحاب و تابعین

بخش يكم
سند حديث نزول سوره دهر و راويان آن

حديث نزول سوره دهر و اصحاب و تابعين
حديث نزول سوره دهر در بسيارى از كتاب هاى مورد اعتماد اهل سنّت كه درباره علوم مختلف همانند تفسير، حديث، مناقب و شرح حال صحابه نگاشته شده، آمده است.
بر اساس كتاب هاى اهل سنّت، از جمله راويانى كه در ميان صحابه و تابعان، اين حديث را نقل كرده اند مى توان به افراد ذيل اشاره نمود:
امير مؤمنان على عليه السلام،
عبدالله بن عبّاس،
زيد بن ارقم،
سعيد بن جبير،
اصبغ بن نباته،
قنبر خدمتكار امير مؤمنان على عليه السلام،
حسن بصرى،
مجاهد،
عطاء،
ابوصالح،
قتاده
و ضحّاك.
علاوه براين، اين حديث از طريق روايت ابن عبّاس كه مشهور است، نقل شده و سعيد بن جبير، مجاهد، ضحّاك، ابوصالح و عطاء ـ كه از سرآمدان پيشوايان تفسير در ميان اهل تسنّن هستند ـ اين حديث را از ابن عبّاس روايت كرده اند.

نزول سوره «هل أتی» در شأن اهل بیت مصطفی صلوات الله علیهم اجمعین تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=37&mid=182&pgid=1836