نزول آیه مودّت درباره اهل بیت

بخش چهارم
نزول آيه مودّت، روايت ها و ديدگاه ها

نزول آيه مودّت درباره اهل بيت

تا كنون روشن شد كه نزول آيه مباركه مودّت در مورد اهل بيت عليهم السلام همان چيزى است كه به ذهن خطور مى كند و اعتقاد به اين نظر، به دلايل استوار و متينى در كتاب هاى اهل سنّت تكيه دارد و از امامان خاندان پيامبر: امير مؤمنان على عليه السلام ـ كه به اتفاق، داناترين عالم به قرآن در ميان ياران پيامبر مى باشد ـ و حسن سبط پيامبر خدا، حسين شهيد، امام سجاد، امام باقر، امام صادق عليهم السلام روايت شده است.
هم چنين اين حديث را تعداد زيادى از بزرگان صحابه پيامبر نقل نموده اند.
از طرف ديگر، ابن عباس نيز بنابر روايتى كه از او به طريق سعيد بن جبير، مجاهد، كلبى و ديگران نقل شده، به همين معنا معتقد بوده است; بلكه ابوحيان آن را بدون سند و به صورت حتم و مسلّم گرفته است، كه گفتار او را خواهيم آورد.
هم چنين نظر سعيد بن جبير، عمرو بن شعيب، سدّى و گروهى ديگر از صحابه پيامبر همين است.

مهرورزی به اهل بیت علیهم السلام از دیدگاه قرآن و سنّت تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=34&mid=170&pgid=1755