روایت طبری

روايت طبرى
رواياتى كه ابن جرير طبرى به عنوان دليل بر شأن نزول آيه مودّت درباره اهل بيت عليهم السلام نقل كرد، چهار روايت بود كه جز روايت دوم، اشكالى از ديگر روايات گرفته نشده است.
سند روايت دوم چنين است:
ابوكريب، از مالك بن اسماعيل، از عبدالسلام، از يزيد بن ابى زياد، از مقسم، از ابن عباس... .
ابن كثير مى نويسد: همين طور ابن ابى حاتم از على بن الحسين، از عبدالمؤمن بن على، از عبدالسلام، از يزيد بن ابى زياد ـ كه از نظر نقل روايت، ضعيف است ـ سندى نظير و يا نزديك به آن را روايت كرده است.
شوكانى نيز از ابن كثير پيروى كرده; آن جا كه پس از نقل اين روايت مى نويسد: يكى از راويان آن، يزيد بن ابى زياد است كه از نظر نقل روايت، ضعيف است.

مهرورزی به اهل بیت علیهم السلام از دیدگاه قرآن و سنّت تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=34&mid=168&pgid=1743