نکته قابل توجه

نكته قابل توجه
دانشمندان اهل سنّت تلاش كرده اند تا خطبه امام حسن عليه السلام را به صورت كامل نقل نكنند و حتى به صورت ناقص كه مى آورند در متن خطبه تصرّف كرده اند. در اين باره مى توان به مسند و مناقب احمد بن حنبل شيبانى، المعجم الكبير طبرانى، تاريخ طبرى، المستدرك على الصحيحين حاكم نيشابورى، الكامل ابن عدى و مجمع الزوائد هيثمى مراجعه كرد.1
پژوهش گر حقايق پس از مراجعه به اين منابع و تطبيق متن هاى اين خطبه با يك ديگر، متوجه اخلاص امينان حديث و حرص و ولع آن ها نسبت به حفظ و نقل بى كم و كاست حديث خواهد شد(!!)


1 . مسند احمد بن حنبل: 1 / 199، مناقب احمد بن حنبل، حديث 135 و 136، المعجم الكبير: 3، حديث هاى 2717 ـ 2725، تاريخ طبرى: 5 / 157، المستدرك على الصحيحين: 3 / 172، الكامل: 3 / 400، مجمع الزوائد: 9 / 146.

مهرورزی به اهل بیت علیهم السلام از دیدگاه قرآن و سنّت تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=34&mid=167&pgid=1738