روایت ترمذی

روايت ترمذى
ترمذى نيز به نقل اين روايت پرداخته و مى نويسد:
بندار، از محمّد بن جعفر، از شعبه، از عبدالملك بن ميسره اين گونه نقل مى كند: طاووس شنيد كه شخصى از ابن عباس درباره آيه مودّت پرسيد.
سعيد بن جبير در جواب گفت: منظور از قربى، آل محمّد عليهم السلام هستند.
ابن عباس به سعيد بن جبير گفت: آيا در پاسخ شتاب مى كنى؟! به راستى كه در هر تيره اى از قريش براى پيامبر رابطه خويشاوندى است; از اين رو فرمود: مگر اين كه خويشاوندى ميان من و خودتان را حفظ كنيد.
ترمذى در ذيل اين حديث مى نويسد: اين حديث حسن1 و صحيح است.2


1 . حديث حسن در اصطلاح اهل تسنّن، خبر مسندى است كه راويان آن، به درجه وثاقت نزديك باشند.
2 . صحيح ترمذى: 5 / 351، كتاب تفسير.

مهرورزی به اهل بیت علیهم السلام از دیدگاه قرآن و سنّت تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=34&mid=167&pgid=1724