روایت بخاری و مسلم

روايت بخارى و مسلم
بخارى در ذيل آيه مودّت چنين مى نويسد:
محمّد بن بشّار، از محمّد بن جعفر، از شعبه نقل مى كند كه عبدالملك بن ميسره گويد:
از طاووس شنيدم كه مى گفت: از ابن عباس درباره اين آيه پرسيدند.
سعيد بن جبير با عجله گفت: منظور از قربى، آل محمّد عليهم السلام هستند.
ابن عباس گفت: در پاسخ شتاب كردى! به راستى تيره اى از قريش نبود مگر اين كه براى رسول خدا صلى اللّه عليه وآله در آن ها پيوند خويشاوندى بود كه آن حضرت فرمود: مگر اين كه خويشاوندى ميان من و خودتان را حفظ كنيد.1
اين روايت را مسلم نيز; آن سان كه حاكم نيشابورى و ذهبى تصريح كرده اند، روايت كرده است.


1 . صحيح بخارى: 3 / 502، كتاب تفسير.

مهرورزی به اهل بیت علیهم السلام از دیدگاه قرآن و سنّت تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=34&mid=167&pgid=1722