حدیث «مودّت» در کتاب های معتبر

حديث «مودّت» در كتاب هاى معتبر
حديث مودّت با متن هاى متفاوت و با سندهاى گوناگون در كتاب هاى معتبر (صحيح ها، مسندها، معجم ها و منابع ديگر اهل سنّت) نقل شده است.

مهرورزی به اهل بیت علیهم السلام از دیدگاه قرآن و سنّت تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=34&mid=167&pgid=1721