راویان حدیث قربی

راويان حديث قربى
عدّه بسيارى از صحابه و بزرگان تابعان اين روايت را در تفسير آيه «مودّت» از پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله نقل كرده اند كه عبارتند از:
1 . امير مؤمنان على عليه السلام;
2 . سبط اكبر امام حسن مجتبى عليه السلام;
3 . سبط شهيد امام حسين عليه السلام;
4 . امام سجاد عليه السلام;
5 . امام باقر عليه السلام;
6 . امام صادق عليه السلام;
7 . عبداللّه بن عباس;
8 . عبداللّه بن مسعود;
9 . جابر بن عبداللّه انصارى;
10 . ابوأمامه باهلى;
11 . ابوطفيل عامر بن واثله ليثى;
12 . سعيد بن جبير;
13 . مجاهد بن جبر;
14 . مقسم بن بجره;
15 . زاذان كندى;
16 . سدّى;
17 . فضّال بن جبير;
18 . عمرو بن شعيب;
19 . ابن مبارك;
20 . زرّ بن حبيش;
21 . ابواسحاق سبيعى;
22 . زيد بن وهب;
23 . عبداللّه نجّى;
24 . عاصم بن ضمره.

مهرورزی به اهل بیت علیهم السلام از دیدگاه قرآن و سنّت تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=34&mid=167&pgid=1719