دانشمندان اسلامی و تعریف علم کلام

بخش دوم
جايگاه جدل در علمِ كلام

دانشمندان اسلامى و تعريف علم كلام
همان گونه كه اشاره شد، علمِ جدل به موضوع يا مطلب معيّنى، اختصاص ندارد; بلكه در انواع موضوعات اختلافى همانند فقه، حديث، فلسفه، اقتصاد، سياست و ديگر علوم، به كار گرفته مى شود.
به اين ترتيب كه هر دو صاحب نظر، براى اثبات ادعا يا ديدگاه خود، حجّت معتبرى را ذكر مى كنند و آن گاه بر اساس قواعد و اصول موضوعه، به مناظره با يك ديگر مى پردازند تا حق از باطل و درست از غلط، مشخص گردد.
«علم كلام» از جمله علومى است كه مجادلات فراوانى پيرامون مسائل آن، صورت پذيرفته است.
به نظر مى رسد كه علما در تعريف و فايده علم كلام و نيز هدف از پايه گذارى آن، اختلاف نظر عمده اى ندارند. براى نمونه به ديدگاه چند تن از دانشمندان اشاره مى نماييم.

آداب مناظره و گفت و گو در اصول دین تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=32&mid=164&pgid=1518