پیش گفتار

آداب مناظره و گفت و گو در اصول دين

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد للّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على محمّد وآله
الطّيبين الطاهرين ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين.
پيش گفتار
هر انديشمند و صاحب ايده اى ترويج و تبليغ انديشه ها و عقايد خود را حقّى طبيعى مى داند; پيشرفت و موفقيت در تبليغ يك باور، به تحقق شروط معينى بسته است، آن سان كه ترويج يك انديشه نيز، ابزارهاى خاص خود را مى طلبد; به ويژه در شرايطى كه ديدگاه هاى مختلف در برابر هم قرار گيرند و طرفداران هر ديدگاهى، به ترويج ديدگاه خود بپردازند كه در اين صورت، كشمكش عقيدتى و فكرى روى مى دهد; چرا كه هر يك از طرفداران ديدگاه هاى مختلف، صحّت عقيده و حقّ را از آنِ خود مى دانند و در صدد غلبه و سيطره فكرى بر ديگران برمى آيند.
البته اصول و ابزارهاى پيروزى در ميدان كشمكش عقيدتى با اصول و ابزارهاى حاكم بر ميدان جنگ و رويارويى نظامى تفاوت دارد.
كتاب پيش رو، قواعد بحث و آداب مناظره و گفت و گو ميان دانشمندان اسلام، پيرامون اصول دين; به ويژه بحث هاى امامت و خلافت را به صورت مختصر بيان مى دارد.
در اين پژوهش، قواعد و آداب مناظره از كتاب، سنّت و حكم عقل سليم، استنباط شده است. اميد است كه براى محققان اين عرصه از علم سودمند باشد و توفيق همه از خداوند است... .
على حسينى ميلانى

آداب مناظره و گفت و گو در اصول دین تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=32&mid=162&pgid=1510