محور ششم

محور ششم:
محور ديگرى از اين داستان كه قابل بررسى است، ثمره اين ازدواج دروغين است.
در تعدادى از اين روايت ها آمده است: امّ كلثوم پس از ازدواج با عمر، پسرى به نام زيد به دنيا آورد.
در روايت سعد و گروه ديگرى چنين آمده است: او، زيد بن عمر و رقيّه، دختر عمر را به دنيا آورد.
نَوَوى در بخش تعداد فرزندان عمر، اين گونه نقل مى نمايد:  . . . و فاطمه و زيد كه مادر آن ها امّ كلثوم بود . . .(1).
در روايت ابن قُتَيْبَه، درباره دختران امير مؤمنان على عليه السلام چنين آمده است:
. . . امّ كلثوم فرزندانى به دنيا آورد كه آن ها را ذكر كرديم(2).

(1) تهذيب الاسماء واللغات: 2 / 334.
(2) المعارف: 122.

ازدواج ام کلثوم با عمر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=3&mid=8&pgid=132