بررسى سند روايات وفات امّ كلثوم

بررسى سند روايات وفات امّ كلثوم
رواياتى كه در مورد وفات امّ كلثوم به دست ما رسيده، به طور عمده توسّط ابن سعد، در كتاب «الطبقات الكبرى» نقل شده است. در اين جا به سند آن ها نگاهى مى نماييم و پس از آن، دلالت آن ها را بررسى مى كنيم.
بى ترديد بخش عمده سندهاى اين روايت، به عامر شَعْبى منتهى مى شود. بنا بر اين، به بررسى احوالات او مى پردازيم.

ازدواج ام کلثوم با عمر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=3&mid=7&pgid=122