بررسى سند روايات ازدواج امّ كلثوم بعد از عمر

بررسى سند روايات ازدواج امّ كلثوم بعد از عمر
آن چه بيان شد به اصل ماجرا مربوط بود كه با توجّه به بررسى هاى رجالى، روشن شد كه چنين حكايتى هيچ پايه و اساسى ندارد.
اكنون سند رواياتى را كه بيانگر ازدواج امّ كلثوم بعد از مرگ عمر مى باشد، بررسى مى نماييم.
منابع اهل سنّت، رواياتى را در شرح حال امّ كلثوم نقل كرده اند كه به موجب آن ها، امير مؤمنان على عليه السلام بعد از مرگ عمر، امّ كلثوم را به ازدواج عون بن جعفر . . . درآورد. جايگاه اصلى و اساسى اين روايت، كتاب «الذرّية الطاهره» است كه در كتاب هاى «أُسد الغابه»، «الإصابه»، «ذخائر العقبى» و ديگر منابع . . . نيز از اين كتاب، نقل شده است.
اين روايت از حسن بن حسن . . . كه از طريق:
احمد بن عبدالجبّار;
يونس بن بُكِير;
ابن اسحاق;
از حسن بن حسن . . . روايت شده است.
البتّه ما پيشتر در مورد سند اين روايت سخن گفتيم.
اين روايت را دُولابى با سند خود از ابن شهاب زُهْرى ـ كه از مشاهير منحرفان از اهل بيت طاهرين عليهم السلام است(1) ـ نقل كرده است.
ما در اين تحقيق از بررسى راويان ديگر در اين سند، چشم پوشى مى نماييم و فقط اين نكته را يادآورى مى كنيم كه ابن منيع ـ كه از زُهْرى روايت كرده است ـ برادرزن هُشام بن عبدالملك بود(2).

(1) به رساله اى كه در مورد روايت خواستگارى حضرت على عليه السلام از دختر ابو جهل نگاشته ايم، مراجعه كنيد.
(2) تهذيب التهذيب: 7 / 13.

ازدواج ام کلثوم با عمر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=3&mid=7&pgid=121