درآمد

درآمد
هدف از نگارش اين كتاب، پژوهشى پيرامون روايات ازدواج امّ كلثوم ـ دختر امير مؤمنان على عليه السلام ـ با عمر است. رويدادى كه همواره گروهى براى انكار وقايع تلخ و حوادث ناگوار صدر اسلام در رابطه با حضرت على عليه السلام و حضرت زهرا عليها السلام بدان استدلال مى كنند و مى گويند:
اگر آنچه مشهور است كه عمر به خانه حضرت على عليه السلام هجوم آورد و منجر به شهادت حضرت صدّيقه عليها السلام گرديد; صحّت داشت، چنين ازدواجى صورت نمى گرفت، ولى اين ازدواج واقع شده; از اين رو، آن حوادث، اصلى ندارند و بين حضرت على عليه السلام و عمر رابطه حسنه برقرار بوده است . . .
اين نوشتار تحقيقى درباره روايات ازدواج امّ كلثوم با عمر است تا معلوم گردد كه آيا استدلال مذكور تمام است و يا پوچ و بى حاصل مى باشد؟
بديهى است كه چنين استدلالى وقتى مجال طرح دارد كه:
1 ـ اصل موضوع تمام باشد. يعنى حضرت امير مؤمنان على عليه السلام دخترى به نام امّ كلثوم داشته باشد. پس اگر اصلاً همچو دخترى وجود نداشته، يا از حضرت زهرا عليها السلام نباشد ـ آن سان كه برخى از علما قائل هستند ـ استدلال مذكور ناتمام خواهد بود.
2 ـ اطلاق وقوع ازدواج بين امّ كلثوم و عمر، به صرف اجراى خطبه عقد، جايز باشد. پس اگر وقوع ازدواج بين آن دو، منوط به تحقّق عمل زناشويى باشد، اين استدلال دوباره ناتمام خواهد شد و خواهيد ديد كه دليل معتبرى بر وقوع عمل زناشويى وجود ندارد.
3 ـ استدلال به اين ازدواج با فرض تماميّت موضوع، وقتى موجّه خواهد بود كه اين ازدواج با كمال ميل و رغبت واقع شده باشد. پس اگر ـ آن سان كه در روايات فريقين آمده است ـ ثابت شد كه اين ازدواج با ارعاب، تهديد و فشار صورت گرفته است، هرگز استدلال به آن تمام نخواهد بود. بلكه اين واقعه، مورد ديگرى از موارد مظلوميّت اهل بيت عليهم السلام محسوب خواهد شد.

ازدواج ام کلثوم با عمر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=3&mid=5&pgid=94