جنايت خالد بن وليد

جنايت خالد بن وليد
خالد بن وليد در زمان ابوبكر به قوم مالك حمله كرد و به قتل، غارت و اسير كردن آنان پرداخت. خالد بن وليد در اين حمله، رئيس قبيله يعنى مالك بن نويره را به قتل رساند و همان شب ـ بدون توجّه به زمان عدّه ـ با همسر مالك ازدواج كرد تا جايى كه عمر بن خطّاب عمل او را تقبيح كرد.1


1 . اين داستان نيز مشهور و در همه تواريخ، سيره ها و كتاب هاى كلام، موجود است و از جمله موارد انتقاد از ابوبكر بن ابى قحافه به شمار مى رود.

حقیقت صحابه تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=29&mid=152&pgid=1426