دروغ گويى برخى اصحاب

دروغ گويى برخى اصحاب
برخى اصحاب بزرگ و مشهور، در جريان فتنه جمل به دروغ گويى در مورد مسأله «حوأب» پرداختند و ديگران را نيز چون خود، به شهادت دروغ تحريك نمودند.1


1 . اين داستان، مشهور است و همه تاريخ نويسان از جمله طبرى، ابن اثير، ابن خلدون، مسعودى، ابوالفداء و ديگران آن را نقل كرده اند.

حقیقت صحابه تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=29&mid=152&pgid=1425