روايت ابوهريره و راويان آن

روايت ابوهريره و راويان آن
اين حديث، از ابوهريره نيز نقل شده است. امّا در ميان راويان آنان، نام جعفر بن عبدالواحد قاضى هاشمى ديده مى شود.
با مراجعه به كتاب هاى تخريج أحاديث الكشاف و لسان الميزان ابن حجر عسقلانى، المغنى في الضعفاء و ميزان الاعتدال ذهبى، اللآلى المصنوعه فى الأحاديث الموضوعه جلال الدين سيوطى و كتاب هاى ديگر روشن مى شود كه جعفر بن عبدالواحد، دروغ گو و به جعل و سرقت حديث متّهم بوده و محدّثان، روايات او را ترك گفته اند.
تمام اين مطالب بعد از چشم پوشى از شخصيّت ابوهريره است، كه حرف و حديث هاى نام آشنا و مشهورى درباره او مطرح شده است.

حقیقت صحابه تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=29&mid=151&pgid=1420