23 . على متقى هندى و نگاهى به شرح حال او

23 . على متقى هندى و نگاهى به شرح حال او
دانشمند ديگرى كه بر حديث «أصحابي كالنجوم» ايراد گرفته، شيخ على متقى هندى متوفاى 975 هجرى است. وى در كتاب كنز العمّال و منتخب آن، نقل كرده كه حافظ جلال الدين سيوطى اين حديث را ضعيف دانسته است.1
شرح حال نويسان با بزرگداشت و تعظيم فراوانى به شرح حال او پرداخته اند. ابن عماد مى نويسد:
على متقى بن حسام الدين هندى مكّى از دانشمندان عامل و بندگان شايسته خدا بود. داراى بعد عظيمى از پارسايى، پرهيزگارى و كوشش در عبادت و كنار گذاشتن كارهاى زشت بود. وى كتاب هاى متعددى نوشته و داراى مقامات فراوانى بود. متقى هندى پس از آن مدّت بسيارى در مكه مكرّمه مجاورت نمود در آن جا از دنيا رفت.2


1 . كنز العمّال: 1 / 104، كتاب الايمان والاسلام، باب دوم في الاعتقاد بالكتاب والسنة، حديث 913، منتخب كنز العمّال: 1 / 117 و 118، كتاب الايمان والاسلام، باب دوم، الاعصام بالكتاب والسنة.
2 . براى آگاهى بيشتر از شرح حال او ر.ك: النور السافر: 315 ـ 139، سبحة المرجان: 34، شذرات الذهب: 8 / 379، ابجد العلوم: 895 و منابع ديگر.

حقیقت صحابه تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=29&mid=150&pgid=1395