22 . جلال الدين سيوطى و نگاهى به شرح حال او

22 . جلال الدين سيوطى و نگاهى به شرح حال او
دانشمند ديگرى كه به نقد حديث «أصحابي كالنجوم» پرداخته حافظ جلال الدين سيوطى متوفاى 911 هجرى است. وى در كتاب الجامع الصغير في احاديث البشير النذير حرف «ض» را ـ كه نشانه ضعيف بودن است ـ روى آن حديث گذاشته است.1
اينك نگاهى گذرا به شرح حال او داريم.
ابن عماد در حوادث سال 911 هجرى مى نويسد:
در اين سال بود كه حافظ جلال الدين سيوطى شافعى محدّث بزرگ، پژوهش گر، ژرف نگر، نگارنده كتاب هاى ارزشمند و سودمند ديده از جهان فرو بست.
شاگرد او داوودى گويد: سيوطى از داناترين دانشمند عصر خويش به علم حديث و فنون آن بوده است.2


1 . الجامع الصغير: 2 / 282، حرف سين، شماره 4603.
2 . براى آگاهى بيشتر از شرح حال او ر.ك: حسن المحاضره: 1 / 335 و 344، البدر الطالع: 1 / 328، 335، شذرات الذهب: 8 / 51، 55، مفاكهة الخلاّن: 1 / 294 و منابع ديگر.

حقیقت صحابه تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=29&mid=150&pgid=1394