21 . ابن ابى شريف شافعى و نگاهى به شرح حال او

21 . ابن ابى شريف شافعى و نگاهى به شرح حال او
دانشمند ديگرى كه حديث «أصحابي كالنجوم» را زير سؤال برده، كمال الدين ابن ابى شريف شافعى درگذشته 906 هجرى است. وى در اين ديدگاه از استاد خود حافظ شهاب الدين ابن حجر عسقلانى پيروى كرده است. آن سان كه ـ ان شاء اللّه ـ به زودى به هنگام نقل سخن منّاوى خواهيم آورد.
گفتنى است كه شرح حال نگاران به شرح حال ابن ابى شريف پرداخته اند. ابن عماد درباره او گويد:
كمال الدين ابوالمعالى محمّد بن امير ناصرالدين محمّد بن ابى بكر بن على بن ابى شريف مقدسى شافعى مرى، سبط شهاب الدين عميرى مالكى مشهور به ابن عوجان. او شيخ الامام، شيخ الاسلام و پادشاه دانشمندان بزرگ بود.1


1 . براى آگاهى بيشتر از شرح حال او ر.ك: الضوء اللامع: 9 / 64 ـ 67، البدر الطالع: 2 / 243 و 244، الانس الجليل: 2 / 288، مفاكهة الخلاّن: 1 / 126، 175 و 211، شذرات الذهب: 8 / 29 و منابع ديگر.

حقیقت صحابه تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=29&mid=150&pgid=1393