11 . ابن دحيه و نگاهى به شرح حال او

11 . ابن دحيه و نگاهى به شرح حال او
حافظ ابن دحيه درگذشته 633 هجرى نيز بر حديث «النجوم» ايراد گرفته و صحّت آن را نفى كرده است. حافظ زين العراقى مى نويسد: ابن دحيه پس از نقل حديث «أصحابي كالنجوم» مى نويسد: اين حديث صحّت ندارد.1
شرح حال نويسان با تميجد و ثنا از ابن دحيه ياد كرده اند. جلال الدين سيوطى در حسن المحاضره درباره او مى نويسد:
امام، علامه و حافظ بزرگ ابوالخطّاب عمر بن حسن حديث شناسى كه براى آن علم اهميّت به سزايى قائل بود. وى بهره فراوانى از علم لغت و ادبيات عرب برده بوده كه آثارى از او بر جاى مانده است. وى در مصر اقامت گزيد، و تربيت شاهزاده را عهده دار بود و در مدرسه كامليه به تدريس مشغول شد.2


1 . تخريج احاديث المنهاج، بيضاوى: 85 .
2 . براى آگاهى بيشتر در شرح حال او ر.ك: بغية الوعاة: 2 / 218، شذرات الذهب: 4 / 160، وفيات الأعيان: 3 / 121، حسن المحاضره: 1 / 355.

حقیقت صحابه تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=29&mid=150&pgid=1382