صحابى از ديدگاه محدّثان

صحابى از ديدگاه محدّثان
بيشتر محدّثان در تعريف صحابى چنين مى گويند:
هر مسلمانى كه پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله را ببيند، صحابى است.1
گروهى ديگر از محدّثان در تعريف صحابى گفته اند:
هر مسلمانى كه دوران پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله را درك كند؛ گرچه آن حضرت را نبيند، صحابى است.2
برخى ديگر از محدّثان در تعريف صحابى گفته اند:
هر كس پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله را ملاقات كند و به آن حضرت ايمان بياورد و با ايمان و اسلام از دنيا برود ـ گرچه زمانى در اين بين مرتد شده باشد ـ صحابى است.3
البته در تعريف صحابى ديدگاه هاى ديگرى نيز وجود دارد كه به شذوذ و ندرت وصف شده اند.4


1 . اين تعريف در المختصر: 2 / 67، مقباس الهدايه: 3 / 300 حكايت شده است.
2 . مقباس الهدايه: 3 / 298.
3 . اين تعريف را شهيد ثانى رحمه اللّه در كتاب الرعايه لحال البدايه: 161، سيد على خان مدنى در كتاب الدرجات الرفيعه: 9 و ابن حجر عسقلانى در الاصابه: 1 / 158 برگزيده اند. از طرفى شيخ ما عالم بزرگوار مامقانى رحمه اللّه اين تعريف را در مقباس الهدايه: 3 / 300 و ابن حجر عسقلانى در مورد ديگرى از الاصابه: 1 / 159 به محققان نسبت داده اند.
4 . مقباس الهدايه: 3 / 297 ـ 299.

حقیقت صحابه تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=29&mid=149&pgid=1366