صحابى از ديدگاه اصوليان

صحابى از ديدگاه اصوليان
مشهور اصوليان در تعريف صحابى چنين مى گويند:
كسى كه با پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله مجالست و هم نشينى طولانى داشته باشد؛ به گونه اى كه از آن حضرت پيروى كند و مطالب و آدابى را از آن بزرگوار ياد بگيرد، صحابى گويند. بر خلاف كسى كه به عنوان ميهمان به حضورش دعوت شود، آن گاه بى آن كه مصاحبت و پيروى باشد از حضورش باز گردد.1


1 . مقباس الهدايه: 3 / 296، الدرجات الرفيعه: 10.

حقیقت صحابه تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=29&mid=149&pgid=1365