واژه «صحابى» در اصطلاح

واژه «صحابى» در اصطلاح
اينك پس از بيان معناى «صحبت» از نظر لغت، به بررسى واژه «صحابى» در اصطلاح مى پردازيم.
دانشمندان علم اصول و حديث اتّفاق نظر دارند كه به كسى صحيح است نام «صحابى» اطلاق شود كه مسلمان باشد. اما آنان در تعريف «صحابى» اختلاف نظر دارند.

حقیقت صحابه تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=29&mid=149&pgid=1364