دليل هفتم

دليل هفتم
اين دليل نيز چيزى جز حديثى كه اهل سنّت به رسول خدا صلّى الله عليه وآله وسلّم نسبت مى دهند نيست كه آن حضرت فرمودند: خَيْرُ اُمَّتي أَبُوبَكْر ثُمَّ عُمَرُ: بهترين افراد امّت من ابوبكر، و پس از او عمر است.

امامت بلا فصل تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=2&mid=3&pgid=63