دليل ششم

دليل ششم
ششمين دليل براى اثبات افضليّت ابوبكر، قضيّه مقدّم داشتن او ـ توسّط رسول خدا صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ بر ديگران هنگام بسترى بودن آن حضرت، براى اقامه نماز است، و همه مى دانيم نماز مهمترين عبادات بوده، و اين تقديم نيز به امر رسول خدا صلّى الله عليه وآله وسلّم صورت گرفته است، و كسى كه به امر رسول خدا صلّى الله عليه وآله وسلّم و بجاى آن حضرت در چنين عبادت كه اهمّ عبادات است، بر مردم امامت نمايد، لابدّ صلاحيّت تصدّى منصب امامت و خلافت بر مسلمين بعد از رسول خدا صلّى الله عليه وآله وسلّم را نيز خواهد داشت.

امامت بلا فصل تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=2&mid=3&pgid=61