بررسى دليل چهارم

بررسى دليل چهارم
اين حديث به دو سند توسط «بزّار» و «طبرانى» نقل شده است، و «حافظ هيثمى» در كتاب «مجمع الزّوائد» آن را به هر دو سندش ذكر كرده، يكى از آ ن دو را به خاطر اشتمالش بر شخصى بنام «على بن عابس»، وديگرى را بخاطر اشتمالش بر شخص ديگرى بنام «عبدالرّحمن بن ملك» تضعيف كرده، و حكم به متروكيّت و ابطال اين حديث مى نمايد(1).
و ناگفته نماند كه براى اين به اصطلاح حديث!! نيز، سندى غير از اين دو سند موجود نيست تا چشم اهل سنّت لااقلّ به آن روشن شود.


(1) مجمع الزّوائد: ج9/53.

امامت بلا فصل تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=2&mid=3&pgid=58