دليل دوّم

دليل دوّم
دوّمين دليل بر اثبات افضليّت ابوبكر، روايتى است كه عامّه از رسول خدا صلّى الله عليه وآله وسلّم نقل مى كنند كه آن حضرت فرموده اند: إقْتَدُوا باللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدي أبي بَكْر وعُمَرَ: بعد از من به دو نفرى كه عبارتند از ابوبكر و عمر، اقتداء نمائيد و از آن دو پيروى كنيد.
كيفيّت استدلال بدينگونه است كه: كلمه «إقتدوا» فعل امر مخاطب است، و مخاطب هم جميع افراد مسلمين مى باشند، عموميّت اين خطاب تا حدّى است كه حتّى شامل «علىّ بن ابيطالب عليه السّلام» نيز مى شود، كه در نتيجه آن حضرت نيز مأمور به پيروى از شيخين مى باشد، پس شيخين، امام، و على مأموم است.
و اين حديثى است كه عامّه در كتابهايشان از رسول خدا صلّى الله عليه وآله وسلّم نقل كرده اند، و با كيفيّتى كه بيان شد دلالت بر امامت ابوبكر مى نمايد، و البتّه خلافت عمر بن خطّاب، فرع خلافت ابوبكر مى باشد، و با اثبات خلافت ابوبكر، خلافت عمر نيز ثابت مى شود، گرچه بحث ما اكنون فقط مربوط به ادلّه خلافت ابوبكر است.

امامت بلا فصل تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=2&mid=3&pgid=53