جهت چهارم: اشكالات مخالفين بر «حديث ثقلين»

جهت چهارم: اشكالات مخالفين بر «حديث ثقلين»
با مراجعه به كتب مخالفين، درمى يابيم كه آنان به يكى از پنج طريق خواسته اند استدلال شيعه به «حديث ثقلين» بر مدّعاى خود باطل كنند و ما اكنون به ذكر آنها پرداخته و به حول و قوّه الهى و مدد صاحب ولايت عليه السّلام در پايان ذكر هر طريقى جواب آن را نيز بيان خواهيم كرد:

امامت بلا فصل تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=2&mid=2&pgid=10