3 . عدالت و دادگرى

3 . عدالت و دادگرى
سومين شرط در امام، عدالت است; يعنى امام بايد در راه و روش و زندگى كردن با مردم، عدالت داشته باشد. در جايى كه مى خواهد بين مسلمانان داورى كند، به عدالت قضاوت كند، بيت المال را ميان مسلمانان عادلانه تقسيم نمايد و در تمام كارهاى شخصى و امورى كه مربوط به همه مسلمانان مى شود عدالت را رعايت كند.
تمام دانشمندان اهل سنّت در كتاب هاى خود اين سه شرط را براى امام آورده اند و بنا بر ديدگاه آن ها كسى كه به انتخاب مردم به مقام امامت مى رسد بايستى آن ها را دارا باشد.

امامت اميرالمؤمنين عليه السلام در سنجش خرد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=19&mid=106&pgid=819