2 . شجاعت و دليرى

2 . شجاعت و دليرى
دومين شرطى كه اهل سنّت در امام لازم مى دانند، شجاعت و دليرى است.
امام بايد به گونه اى شجاع باشد كه بتواند در تمام جنگ ها حاضر شود و لشكر اسلام را براى نبرد با دشمن آماده كند و در صورت حمله دشمن، نه تنها جبهه جنگ را ترك نكند; بلكه با تمام قدرت در برابر حمله آن ها بايستد و از حريم دين و جماعت مسلمانان دفاع كند.

امامت اميرالمؤمنين عليه السلام در سنجش خرد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=19&mid=106&pgid=818