1 . علم و دانش

1 . علم و دانش
نخستين شرطى كه اهل سنّت در امام لازم مى دانند علم و دانش اوست; يعنى بايد امام به اصول و فروع دين آگاهى كامل داشته باشد، به گونه اى كه بتواند براى حقانيّت اين دين، دليل و برهان بياورد. اگر شبهه اى وارد كردند قدرت فكرى او بايد به اندازه اى باشد كه بتواند در برابر شبهه ها و اشكال هايى كه از ناحيه مخالفان مطرح مى شود، ايستادگى كرده و آن ها را برطرف كند.

امامت اميرالمؤمنين عليه السلام در سنجش خرد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=19&mid=106&pgid=817