نگاهى به شخصيّت ابوموسى اشعرى

نگاهى به شخصيّت ابوموسى اشعرى
4 . اكنون نگاه كوتاهى به شخصيّت ابوموسى اشعرى داريم.
به راستى ابوموسى اشعرى از معروف ترين دشمنان مولايمان امير مؤمنان على عليه السلام است. او در جنگ جمل اهل كوفه را از جهاد در ركاب امام باز مى داشت. همو بود كه در جنگ صفّين امام على عليه السلام را از خلافت عزل كرد و كار به جايى رسيد كه امام عليه السلام در قنوت نمازش او را همراه معاويه و گروهى از پيروانش لعن مى كرد!
گفتنى است كه احمد بن حنبل در بخش فضايل ابوبكر اين روايت را با همين ترتيب به سند خود از زائده، از عبدالملك بن عمير، از ابوبردة بن ابى موسى، از پدرش نقل كرده است.1

1 . فضائل الصحابه: 1 / 106.

چگونگی نماز ابو بکر به جای رسول خدا صلی الله علیه وآله تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=13&mid=70&pgid=491