اتفاق نظر محدّثان

بخش يكم
راويان خبر و روايات آنان

اتفاق نظر محدّثان
روايتى كه نقل شد، همه محدّثان بر آن اتّفاق نظر دارند. هيچ كتاب صحيح، مسند و معجمى نيست كه آن را نقل نكرده باشد. ما پيش از آن كه به نقد و بررسى آن بپردازيم، ناگزيريم آن را از منابع نقل شده بيان كنيم; ولى در اين موضوع فقط به آن چه صاحبان صحاح ستّه و احمد بن حنبل در المسند نقل كرده اند اكتفا مى كنيم; زيرا كه آن چه در اين كتاب ها آمده، از نظر متن كامل تر و از نظر سند قوى تر است. بنا بر اين هر گاه موقعيّت اين روايت در صحاح ستّه و المسند مشخّص شود، جايگاه آن در ديگر كتاب ها نيز مشخّص خواهد شد و نيازى به طولانى كردن سخن نخواهد بود.

چگونگی نماز ابو بکر به جای رسول خدا صلی الله علیه وآله تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=13&mid=69&pgid=481