1 ـ اختلاف نظر بين ابوبكر و عمر

1 ـ اختلاف نظر بين ابوبكر و عمر
ابوبكر و عمر در بيشتر احكام و افعال اختلاف نظر داشتند و پيروى از دو نفرى كه اختلاف نظر دارند، غير ممكن و محال است. به عنوان نمونه:
ـ ابوبكر قائل به جواز متعه بود، در حالى كه عمر آن را منع كرد.
ـ عمر از ارث غير عرب منع مى كرد، به جز يك نفر كه در ميان عرب ها تولّد يافت.
بنا بر اين، به كدام يك بايد اقتدا كرد؟!
پس از اين دو نفر، عثمان به خلافت رسيد. او در بيشتر اقوال، افعال و احكامش با شيخين مخالفت كرد، با آن كه عثمان طبق عقيده اهل سنّت سومين خليفه راشدين به شمار مى رود.
از طرفى در ميان صحابه افرادى بودند كه در احكام شرعى و آداب دينى، با شيخين ـ يا با هر سه تن از خلفا ـ مخالفت كردند.
بديهى است كه هر يك از اين موارد در جايگاه خودش در موارد فقهى يا اصولى ذكر شده است.
با توجّه به اين اصل، اگر معناى اين حديث همان باشد كه لفظش اقتضا مى كند، به طور قطع حُكم به ضلالت و گمراهى همه آن ها واجب خواهد شد!!

حدیث اقتدا به شیخین در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=10&mid=55&pgid=415