تأمّلى در سند روايت جدّه عبداللّه بن ابى هذيل

تأمّلى در سند روايت جدّه عبداللّه بن ابى هذيل
در نقد اين حديث با اين سند، به سخن خود حافظ ابن حزم بسنده مى كنيم. متن كلام او اين گونه است:
روايت «اقتدا كنيد...» حديث صحيحى نيست; زيرا از شخصى مجهول كه به عنوان مولاى ربعى نام برده شده، نقل شده است. از طرفى اين حديث از مفضّل، از ضبّى نقل شده كه او نيز حجّت نيست. آن سان كه احمد بن محمّد بن جسور... براى ما نقل كرد(2).

حدیث اقتدا به شیخین در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=10&mid=53&pgid=384