جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش چهارم: معنای آیه تطهیر و تناقض گویی علمای اهل سنت
ابوبكر كجا مى تواند مصداق آيه «الأتقى» باشد؟
پنجم آن كه ديدگاهى كه مى گويد: مراد از آيه (اْلأَتْقَى...)«ابوبكر» است، ديدگاهى است كه فقط خودشان گفته اند. از اين رو، اين ديدگاه نمى تواند در برابر ديدگاه مورد اتّفاق مسلمانان تاب بياورد. به همين دليل اين ديدگاه بى اعتبار است.
ششم آن كه در اين ديدگاه نيز كه مراد از آيه مذكور «ابوبكر» است، جاى سخن بسيار است، در صورت لزوم به تفاسيرى چون الدر المنثور و... مراجعه شود.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com