جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش چهارم: معنای آیه تطهیر و تناقض گویی علمای اهل سنت
آياتى درباره ابوبكر
ابن تيميّه در جاى ديگرى مى گويد: «خداوند درباره ابوبكر مى فرمايد...».
نتيجه سخن او اين است كه آيه تطهير، بيشترين مطلبى را كه مى رساند اين است كه در حق اهل بيت «دعا» شده و نه در آيه و نه حديث يادشده، اشاره اى به «استجابت» دعا نيست و اين دعا ممكن است مستجاب شود و امكان دارد مستجاب نشود. اما آن چه در شأن «ابوبكر» آمده «خبر دادن از يك واقعيت موجود است كه حاصل شده» در نتيجه او از «اهل بيت» برتر است!!

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com