جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) نزول سوره «هل أتی» در شأن اهل بیت مصطفی صلوات الله علیهم اجمعین

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش یکم: سند حدیث نزول سوره دهر و راویان آن
2 . روايت واحدى
عطاء مى گويد: از ابن عبّاس روايت شده كه يك شب على بن ابى طالب عليهما السلام براى آبيارى نخل ها در عوض مقدارى جو، اجير شد. وقتى كه صبح شد و جو را دريافت كرد يك سوم آن را آرد كرد و از آن، غذاى حريره1 درست كردند، هنگامى كه پخت آن تمام شد، بينوايى آمد و غذا را به او دادند.
يك سوم ديگر از آن را درست كردند، هنگامى كه پخت آن تمام شد، يتيمى آمد و از ايشان درخواست نمود و غذا را به او دادند.
آن گاه با يك سوم باقى مانده آرد غذا درست كردند، هنگامى كه پخت آن تمام شد، اسيرى مشرك آمد و از آنان درخواست كمك نمود. آن ها، آن غذا را به او دادند و آن روز را با گرسنگى سپرى كردند.
البته سخن حسن و قتاده نيز چنين است.2


1 . حريره: نوعى غذا كه از آرد، روغن و آب تهيّه مى شود. (ر.ك: النهاية في غريب الحديث: 1 / 365).
2 . التفسير البسيط: 4 / 401.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com