جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) نزول سوره «هل أتی» در شأن اهل بیت مصطفی صلوات الله علیهم اجمعین

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش یکم: سند حدیث نزول سوره دهر و راویان آن
حديث نزول سوره دهر و پيشوايان تفسير و حديث
از راويان اين حديث در ميان دانشمندان بزرگ قرن هاى مختلف تنها به ذكر نام تعدادى از آنان بسنده مى كنيم:
1 . حسين بن حكم حبرى كوفى، متوفاى 286 هجرى در تفسير خود.
2 . ابوجعفر طبرى، متوفاى 310 هجرى بر اساس آن چه در كفاية الطالب فى مناقب على بن ابى طالب عليهما السلام، آمده است.
3 . ابن عبدربّه قرطبى مالكى، متوفاى 328 هجرى در كتاب العقد الفريد.
او اين حديث را در قسمت احتجاج مأمون، آورده است، و ما آن را ذكر خواهيم كرد.
4 . سليمان بن احمد طبرانى، متوفاى 360 هجرى.
همان گونه كه در طريق حافظ ابونعيم و حافظ حسكانى آمده است.
5 . ابوعبيدالله مرزبانى، متوفاى 384 هجرى.
همان طور كه در طريق حافظ حسكانى آمده است.
6 . ابوعبدالله حاكم نيشابورى، متوفاى 405 هجرى.
همان گونه كه در طريق حافظ حسكانى آمده است و نيز او در كفاية الطالب در بخش مناقب فاطمه عليها السلام اين حديث را آورده است.
7 . عبدالغنى بن سعيد، متوفاى 409 هجرى.
شرح حال او در بيشتر منابع، از جمله در حاشيه سير الاعلام النبلاء ذكر شده است.1
ذهبى مى گويد: تشييع جنازه عبدالغنى آن قدر باشكوه بود كه مردم درباره آن سخن مى گفتند و برخى در برابر جمعيّت حاضر در تشييع جنازه، فرياد مى زدند: اين شخص، نفى كننده كذب از رسول خداست.2
ماجراى تشييع جنازه او را حافظ حسكانى از ابونعيم از... روايت كرده است.
8 . ابوبكر بن مردويه اصفهانى، متوفاى 410 هجرى.
او اين حديث را در تفسير خود ـ بنابر نقل كتاب هايى چون الدر المنثور ـ روايت كرده است.
9 . ابونعيم اصفهانى، متوفاى 430 هجرى.
او اين حديث را در باب آيات نازل شده پيرامون على عليه السلام، روايت كرده و افراد زيادى هم چون حافظ حسكانى، اين حديث را به نقل از او روايت كرده اند.
10 . ابواسحاق ثعلبى، متوفاى 427 هجرى.
او اين حديث را در تفسير كبير خود روايت كرده است.
11 . ابومحمّد حسن بن على جوهرى، متوفاى 454 هجرى.
حافظ حسكانى، آن را از قول او روايت كرده است.
12 . عبيدالله بن عبدالله حافظ معروف به حاكم حسكانى، متوفاى 470 هجرى.
او اين حديث را در كتاب خويش به نام شواهد التنزيل لقواعد التفضيل روايت كرده است.
13 . فقيه محدّث ابن مغازلى شافعى واسطى، متوفاى 483 هجرى.
او در كتاب خويش مناقب على بن ابى طالب عليهما السلام آن را روايت كرده است.
14 . على بن احمد واحدى، متوفاى 481 هجرى.
او اين حديث را در تفسيرش آورده است.
15 . حافظ ابوعبدالله حميدى، متوفاى 488 هجرى.
بنابر آن چه كفاية الطالب نقل شده، او اين حديث را در كتاب فوائد خود، روايت كرده است.
16 . حسين بن مسعود بغوى، متوفاى 516 هجرى.
او اين حديث را در تفسيرش آورده است.
17 . جارالله محمود بن عمر زمخشرى، متوفاى 638 هجرى.
او در تفسير الكشاف آن را روايت كرده است.
18 . ابوالفضل محمّد بن ناصر سلامى بغدادى، متوفاى 550 هجرى.
ابن جوزى آن را از قول او روايت كرده است.
19 . موفّق بن احمد خطيب خوارزمى مكّى، متوفاى 568 هجرى.
او آن را در كتاب المناقب روايت كرده است.
20 . ابوموسى مدينى، متوفاى 581 هجرى.
بنابه نوشته كتاب أُسد الغابه و ديگر منابع، او اين حديث را در كتاب الذيل روايت كرده است.
21 . فخر رازى، متوفاى 606 هجرى.
او اين حديث را در تفسير كبير خود روايت كرده است.
22 . ابوعمرو بن صلاح، متوفاى 643 هجرى.
بنابه نوشته كفاية الطالب، او از جمله راويان حديث مذكور است.
23 . شيخ محمّد بن طلحه شافعى، متوفاى 652 هجرى.
او اين حديث را در كتاب مطالب السؤول خويش روايت كرده است.
24 . سبط ابن جوزى، متوفاى 654 هجرى.
او اين حديث را در كتاب تذكرة الخواص خود روايت كرده است.
25 . ابوعبدالله گنجى شافعى، وى در سال 658 هجرى به قتل رسيد.
او در كفاية الطالب في مناقب على بن ابى طالب عليهما السلام آن را روايت كرده است.
26 . نظام الدين اعرج نيشابورى.
او در شمار دانشمندان بزرگ قرن هفتم قرار دارد و اين حديث را در تفسير معروف خويش روايت كرده است.
27 . قاضى بيضاوى، متوفاى 685 هجرى.
او اين حديث را در تفسير مشهورش آورده است.
28 . محب الدين طبرى مَكّى شافعى، متوفاى 694 هجرى.
او در الرياض النضرة آن را روايت كرده است.
29 . حافظ الدين نسفى، متوفاى 701 يا 710 هجرى.
او اين حديث را در تفسيرش نقل كرده است.
30 . ابواسحاق حموينى، استاد ذهبى، متوفاى 722 هجرى.
او اين حديث را در كتاب فرائد السمطين روايت كرده است.
31 . علاء الدين خازن، متوفاى 741 هجرى.
او اين حديث را در تفسيرش نقل كرده است.
32 . قاضى عضد الدين ايجى، متوفاى 756 هجرى.
او اين حديث را در كتاب المواقف فى علم الكلام آورده است.
33 . ابن حجر عسقلانى، متوفاى 852 هجرى.
او اين حديث را در الاصابه در بخش شرح حال فضّه آورده است.
34 . جلال الدين سيوطى، متوفاى 911 هجرى.
او اين حديث را در تفسير الدر المنثور نقل كرده است.
35 . ابوالسعود عمادى، متوفاى 982 هجرى.
او اين حديث را در تفسير معروفش آورده است.
36 . عبدالملك عصامى، متوفاى 1111 هجرى.
او اين حديث را در سمط النجوم العوالى آورده است.
37 . قاضى شوكانى، متوفاى 1173 هجرى.
او اين حديث را در تفسير فتح القدير آورده است.
38 . شهاب الدين آلوسى، متوفاى 1270 هجرى.
او اين حديث را در كتاب تفسير خود يعنى روح المعانى نقل كرده است.


1 . سير اعلام النبلاء: 17 / 297.
2 . تاريخ الاسلام: 28 / 190.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com