آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) مهرورزی به اهل بیت علیهم السلام از دیدگاه قرآن و سنّت

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش یکم: «قربی» از دیدگاه پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله
روايت سيوطى
حافظ جلال الدين سيوطى نيز اين حديث را با چند سند از طاووس از ابن عباس ـ آن سان كه گذشت ـ نقل كرده است كه برخى از آن ها را مى آوريم:
1 . ابن مردويه به سند ابن مبارك نقل مى كند كه ابن عباس درباره (إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى) گفت: پيامبر صلى اللّه عليه وآله فرمود:
تحفظوني في قرابتي;
مرا درباره خويشانم مراعات كنيد.
2 . ابن جرير، ابن ابى حاتم و ابن مردويه با سند مقسم نقل مى كنند كه ابن عباس گويد: روزى انصار گفتند... .1
3 . طبرانى در المعجم الاوسط و ابن مردويه با سندى ضعيف نقل كرده اند كه سعيد بن جبير گويد: روزى انصار در جمع خود گفتند... .2
4 . ابونعيم اصفهانى و ديلمى از طريق مجاهد نقل مى كنند كه ابن عباس گويد: پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله درباره آيه مودّت فرمود:
أن تحفظوني في أهل بيتي وتودّوهم بي;
مرا درباره خاندانم مراعات كنيد و به خاطر من به آنان مهر بورزيد.
5 . ابن منذر، ابن ابى حاتم، طبرانى و ابن مردويه با سند ضعيف از سعيد بن جبير نقل مى كنند كه ابن عباس گفت:
هنگامى كه آيه مودّت نازل شد، اصحاب گفتند: اى رسول خدا! منظور از خويشان شما كه مودّت به آن ها واجب است چه كسانى هستند؟
پيامبر صلى اللّه عليه وآله فرمود:
عليٌ وفاطمة وولداها;
على، فاطمه و دو فرزند او عليهم السلام.
6 . سعيد بن منصور گويد: از سعيد بن جبير درباره آيه مودّت پرسيدم كه منظور از قربى چه كسانى هستند؟
گفت: خويشان رسول خدا صلى اللّه عليه وآله.
7 . ابن جرير از ابوديلم نقل مى كند كه گويد:
هنگامى كه على بن الحسين عليهما السلام به اسارت وارد دمشق شد... .3
آن گاه سيوطى به نقل حديث ثقلين و ديگر احاديثى كه درباره سفارش پيامبر به پيروى از اهل بيت عليهم السلام و بر حذر داشتن از بغض و كينه ورزى با آن هاست، مى پردازد... .4


1 . اين حديث پيش تر گذشت.
2 . ر.ك: صفحه 37 از همين كتاب.
3 . ر.ك: صفحه 30 از همين كتاب.
4 . الدر المنثور: 6 / 6 و 7.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com