آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) مهرورزی به اهل بیت علیهم السلام از دیدگاه قرآن و سنّت

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش یکم: «قربی» از دیدگاه پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله
پيشوايان حديث و تفسير و آيه مودّت
نزول اين آيه مباركه درباره اهل بيت عليهم السلام را پيشوايان مشهور اهل سنّت در تفسير، حديث و ديگر علوم كه در قرن هاى مختلف زندگى مى كردند، نقل نموده اند.
امام شافعى اين روايت را به صورت قضيه اى مسلّم گرفته و براى آن شعرى سروده كه معروف است. اين شعر در كتاب هاى معتبر اهل سنّت مانند الصواعق المحرقه آمده است.
اينك اسامى برخى از آن ها را در ذيل مى آوريم:
1 . سعيد بن منصور (درگذشته 227 هـ);
2 . احمد بن حنبل شيبانى (درگذشته 241 هـ);
3 . عبد بن حُميد (درگذشته 249 هـ);
4 . محمّد بن اسماعيل بخارى (درگذشته 256 هـ);
5 . مسلم بن حجّاج نيشابورى (درگذشته 261 هـ);
6 . احمد بن يحيى بلاذرى (درگذشته 276 هـ);
7 . محمّد بن عيسى ترمذى (درگذشته 279 هـ);
8 . ابوبكر بزّار (درگذشته 292 هـ);
9 . محمّد بن سليمان حضرمى (درگذشته 297 هـ);
10 . محمّد بن جرير طبرى (درگذشته 310 هـ);
11 . ابوبشر دولابى (درگذشته 310 هـ);
12 . ابوبكر ابن منذر نيشابورى (درگذشته 318 هـ);
13 . عبدالرحمان بن ابى حاتم رازى (درگذشته 318 هـ);
14 . هيثم بن كليب شاشى (درگذشته 335 هـ);
15 . ابوالقاسم طبرانى (درگذشته 360 هـ);
16 . ابوالشيخ ابن حبّان (درگذشته 369 هـ);
17 . محمّد بن اسحاق ابن منده (درگذشته 395 هـ);
18 . ابوعبداللّه حاكم نيشابورى (درگذشته 405 هـ);
19 . ابوبكر ابن مردويه اصفهانى (درگذشته 410 هـ);
20 . ابواسحاق ثعلبى (درگذشته 427 هـ);
21 . ابونعيم اصفهانى (درگذشته 427 هـ);
22 . على بن احمد واحدى (درگذشته 468 هـ);
23 . محيى السنّة بغوى (درگذشته 516 هـ);
24 . جار اللّه زمخشرى (درگذشته 538 هـ);
25 . ملاّ عمر بن محمّد بن خضر (درگذشته 570 هـ);
26 . ابوالقاسم ابن عساكر دمشقى (درگذشته 571 هـ);
27 . ابوالسعادات ابن اثير جزرى (درگذشته 606 هـ);
28 . فخر رازى (درگذشته 606 هـ);
29 . عزّالدين ابن اثير (درگذشته 630 هـ);
30 . محمّد بن طلحه شافعى (درگذشته 652 هـ);
31 . ابوعبداللّه انصارى قرطبى (درگذشته 656 هـ);
32 . ابوعبداللّه گنجى شافعى (درگذشته 658 هـ);
33 . قاضى بيضاوى (درگذشته 685 هـ);
34 . محبّ الدين طبرى شافعى (درگذشته 694 هـ);
35 . خطيب شربينى (درگذشته 698 هـ);
36 . ابوالبركات نسفى (درگذشته 710 هـ);
37 . ابوالقاسم جزّى (درگذشته 741 هـ);
38 . علاء الدين خازن (درگذشته 741 هـ);
39 . ابوحيّان اندلسى (درگذشته 745 هـ);
40 . ابن كثير دمشقى (درگذشته 774 هـ);
41 . ابوبكر نورالدين هيثمى (درگذشته 852 هـ);
42 . ابن حجر عسقلانى (درگذشته 852 هـ);
43 . نورالدين ابن صبّاغ مالكى (درگذشته 855 هـ);
44 . شمس الدين سخاوى (درگذشته 902 هـ);
45 . نور الدين سمهودى (درگذشته 911 هـ);
46 . جلال الدين سيوطى (درگذشته 911 هـ);
47 . شهاب الدين قسطلانى (درگذشته 923 هـ);
48 . ابوالسعود عمادى (درگذشته 951 هـ);
49 . ابن حجر هيتمى مكّى (درگذشته 973 هـ);
50 . زرقانى مالكى (درگذشته 1122 هـ);
51 . عبداللّه شبراوى (درگذشته 1162 هـ);
52 . محمّد صبّان مصرى (درگذشته 1206 هـ);
53 . قاضى القضاة شوكانى (درگذشته 1250 هـ);
54 . شهاب الدين آلوسى (درگذشته 1270 هـ);
55 . صدّيق حسن خان (درگذشته 1307 هـ);
56 . محمّد مؤمن شبلنجى (درگذشته بعد از سال 1308 هـ).

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com