جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) آداب مناظره و گفت و گو در اصول دین

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش دوم: جایگاه جدل در علم کلام
یوسف اعور واسطی و شیخ عزّ الدین حلّی
يوسف اعور واسطى شافعى نيز كتاب الرّسالة المعارضة فى الرّد على الرافضه را تأليف كرده است.
شيخ عزّ الدين حسن بن شمس الدّين مهلّبى حلّى در سال 840 ، كتاب الأنوار البدرية فى كشف شبه القدريه را در پاسخ به كتاب يوسف اعور، نگاشته است. وى مى گويد:
من در اين كتاب، تنها به آن بخش از احاديث نبوى استناد كرده ام كه توسّط مخالفان (اهل سنّت) به ثبوت رسيده است و از روش بحث و شيوه اين ناصبى (يوسف اعور) در كتاب الرّسالة المعارضة فى الرّد على الرافضه پرهيز نموده ام.1
شيخ نجم الدّين خضر بن محمّد حبلرودى رازى نيز در پاسخ به كتاب يوسف اعور، كتاب التوضيح الأنور فى دفع شبه الأعور را به سال 839 در شهر حلّه عراق، به رشته تحرير درآورده است.


1 . نگاه كنيد به: الذريعة: 2 / 419، شماره 1657.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com